vytisknout velikost písma 7 dopravných značiek, ktoré vodiči najčastejšie ignorujú

Vedeli ste, že na zákaze státia môžete "zastaviť" napríklad na hodinu? Stopka neznamená, že musíte zastaviť vozidlo na hranici križovatky. Cyklista musí cyklotrasu použiť, aj keď sa mu to nepáči.
7 dopravných značiek, ktoré vodiči najčastejšie ignorujú

Hoci dopravné značky by mal teoreticky ovládať každý držiteľ vodičského preukazu, často sa stretávame s takými, ktorí význam dopravných značiek nechápu, prípadne si ich funkciu vykladajú zle. Iste, veľa vodičov dopravné značky jednoducho ignoruje (aj napríklad z toho dôvodu, že dotknutý zákaz alebo obmedzenie považujú za úplne absurdný), prípadne ich môžu prehliadnuť. A tomu sa ani nečudujem v čase, keď sú cesty posiate lesom dopravného značenia, až sa v tom jeden stráca.

V nasledujúcom zozname sme sa snažili vybrať dôležité dopravné značky, ktorých význam si rad účastníkov cestnej premávky vykladá chybne. Veríme (a dúfame), že práve vy patríte k tej informovanejšej časti účastníkov cestnej premávky. Možno ale poznáte niekoho, komu by ste tento článok radi ukázali.

1. Zákaz zastavenia / státia

zakaz-stani-600x400.jpgzakaz-zastaveni-600x400.jpg

Jedna vec je, že vodič dopravnú značku prehliadne, ale druhá je zlé vyloženie si pojmu zákaz zastavenia alebo státia. Zákaz zastavenia je pomerne jednoznačný, ale ako je to so zákazom státia - teda čo ešte nie je státie a čo už státie je? Podľa zákona zastavenie znamená "uviesť vozidlo do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu". Ak sa teda vodič vzdiali od vozidla a nedochádza k samotnému vystupovaniu či nastupovaniu osôb a manipuláciu s nákladom, možno takéto konanie už označiť za státie.

Zákon v tomto prípade neupravuje dobu, do kedy sa jedná o zastavenie a od kedy je to už státie. Ak vám teda pred dom prídu sťahováci, ktorí budú hodinu vynášať z auta gauč, skrine a ďalší nábytok, vlastne sa stále jedná o zastavenie. Keď ale vystúpite z auta a odskočíte si napríklad na päť minút na poštu, ide o státie. Trochu inou situáciou je tzv. "Zastavenie vozidla", ktorým sa rozumie zastaviť nezávisle od vôle vodiča. Príklad? Posúvate sa v kolóne a idete okolo značky zákaz zastavenia. Hoci je v tomto mieste zakázané zastaviť a stáť, nemožno v takom prípade konanie posúdiť ako priestupok, pretože ste zastavili nezávisle na svojej vôli. Rovnaké prirovnanie by bolo možné využiť napríklad pre poruchu vozidla alebo zhoršenie podmienok jazdy tak, že nebolo bezpečné ďalej pokračovať v jazde (napríklad silný vietor, prekážka na ceste a podobne). Porušenie zákazu státia či zastavenia možno odôvodniť aj z dôvodu mimoriadnej naliehavosti, ale to už bude na obhajovanie v správnom konaní.

V12c.jpgV12d.jpg

So zastavením a státím súvisia aj vodorovné značky prerušovaná žltá čiara a žltá čiara. Nahrádzajú zvislé dopravné značky a fungujú úplne rovnako. Na prerušovanej žltej čiare môžete zastaviť, ale nesmiete na nej stáť. Na neprerušovanej žlté čiare nesmiete zastaviť ani stáť.

2. Kľukatá čiara žltá / biela

V12a.jpgV12e.jpg

Občas sa na ceste objavia vodorovné kľukaté biele a žltá čiary. Čo znamenajú? Biela kľukatá čiara označuje očakávané nebezpečenstvo na ceste a môže byť napríklad pred priecestím, prechodom pre chodcov, zúžením a podobne. Nejedná sa teda o miesto, ktoré nesmie vodič prechádzať alebo o vyznačený zákaz zastavenia alebo státia, aj keď logicky by sa v takom mieste zastaviť nemalo. Tam, kde sa nesmie zastaviť a stáť, to vedľa dopravných značiek upravuje tiež zvláštny právny predpis.

Žltá kľukatá čiara sa najčastejšie vyskytuje so sprievodným nápisom ZAS (ako Zásobovanie), prípadne BUS. Jedná sa o miesto, kde je vyhradené zastavenie alebo státie pre špecifickú skupinu vozidiel. Podobné značky možno vidieť napríklad pred vjazdom do niektorých areálov, prípadne pri bránach alebo nakladacích rampách. Môžete ich prejsť, ale nesmiete na nich stáť. Zastaviť na žltej kľukatej čiare môžete.

3. Vyhradený jazdný pruh

IP20a.jpgIP20b.jpg

S pochopením vyhradeného jazdného pruhu väčšinou vodiči problém nemajú. Väčší problém býva s tým, ako sa vo vyhradenom jazdnom pruhu správať, kedy ho možno použiť a podobne. Vodiči často prehliadajú dodatkovú tabuľku, ktorá platnosť vyhradenéno pruhu upravuje. Niekde je obmedzená jeho platnosť v čase napríklad od 6 do 10 hodín, mimo túto dobu možno pruh úplne normálne použiť a iné obmedzenia sa na neho nevzťahujú. Inde je obmedzená platnosť pruhu pre niektoré vozidlá.

Vyhradený pruh môžete použiť aj pokiaľ je to nutné pre odbočovanie alebo na obchádzanie prekážky na ceste. Pre predbiehanie ho ale použiť nemožno. Správanie niektorých vodičov vo vyhradených pruhoch je ale nepochopiteľné. Predovšetkým je nutné prispôsobiť sa aktuálnej situácii a pokiaľ práve vodič neblokuje autobus alebo iné vozidlo, ktoré smie pruh použiť, určite je rozumné neobmedzovať jazdu križovatkou a využiť časť tohto pruhu na pripojenie do nevyhradeného jazdného pruhu. Že vás ostatní nechcú pustiť? O tom si napíšeme za chvíľu.

4. Stoj, daj prednosť v jazde

stuj-dej-prednost-v-jizde-600x400.jpg

Značka Stoj, daj prednosť v jazde je tiež snáď každému jasná. To skôr dochádza k jej prehliadnutiu alebo úmyselnému ignorovaniu. Nespochybňujem, že v niektorých miestach sú stopky úplne zbytočne, až si jeden hovorí, či tam nie sú umiestnené len kvôli jednoduchému a pohodlnému výberu pokút miestnou políciou. Ale to teraz nechajme tak.

Jedným typickým nešvárom pri stopke je to, že vodiči vlastne nevedia, ako sa pri nej správať. A nevie to veľakrát ani polícia, ktorá sa snaží v podobných prípadoch pokutovať vodiča za to, že nezastavil. Tu pomôže jedine dôsledná obrana v správnom konaní. Zastaviť na stopke musíte. Ale čo keď idete za iným autom, ktoré zastavilo (a vy za ním) a teraz sa rozbieha z križovatky? Musíte znova zastaviť? Záleží na tom, či vidíte. Ak máte aj zo svojho vozidla za tým prvým dostatočný rozhľad do križovatky a môžete ju bezpečne prejsť, už ste zastavením svoju povinnosť splnili a môžete rovno ísť. Nie je nutné znova "na hranici križovatky" zastaviť. Ani v definícii značky Stoj, daj prednosť v jazde sa o hranici križovatky nič nepíše. Zákon definuje povinnosti vodiča u stopky takto: "Na príkaz dopravnej značky" Stoj, daj prednosť v jazde! "Vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad."

5. Striedavé radenie čiže zipsovanie

IP29.jpg

Je zvláštne, že kvôli takej samozrejmosti, ako je zoradenie vozidiel z viac jazdných pruhov do menšieho počtu pruhov, je potrebné vodičom napovedať, ako sa majú správať. Kvôli tomu vznikla značka pre striedavé radenie do pruhov, kedy sa majú zaraďovať postupne vozidlá z jedného a následne z druhého pruhu. Vodiči sa ale podľa nej správať príliš nevedia.

Na jednej strane sú tí, ktorí sa do priebežného pruhu snažia napchať zbytočne skoro a blokujú druhý pruh, čím znižujú kapacitu komunikácie. Najhoršie je to napríklad pred zúžením za križovatkou, kedy nedôjdu až k samotnému miestu zúženia, ale zastavia napríklad sto metrov pred ním a vnucujú si prednosť do druhého pruhu. Tým sa celá križovatka upchá, aj keď by vozidlá prešli a zoradili sa v pruhu za križovatkou. Na druhej strane sú potom vodiči v priebežnom pruhu, ktorí odmietajú vodičom v druhom pruhu urobiť miesto, hoci im dopravná značka takúto povinnosť ukladá. Avšak vyjsť z priebežného pruhu, predbehnúť niekoľko áut a snažiť sa zase napchať späť, to sa už dá za bezohľadnosť označiť.

6. Chodník pre cyklistov

Stezka-pro-cyklisty-600x400.jpgStezka-pro-chodce-a-cyklisty-600x400.jpg

Notoricky ignorovaná je značka informujúca o vyhradenom chodníku pre cyklistov, niekedy kombinovaná tiež s cestičkou pre chodcov. Podľa zákona má cyklista povinnosť takú cestu použiť, ak vedie podľa cesty. Mnohí cyklisti sa tým však neriadia a ďalej idú po ceste, ideálne vo dvojici vedľa seba, čím samozrejme obmedzujú vodičov motorových vozidiel.

Argument cyklistov "Tam sa nedá jazdiť! Veď tam chodia chodci a obmedzujú ma! "Má zhruba rovnakú váhu, ako keby vodič rýchleho auta povedal:" Po diaľnici sa nedá jazdiť! Kamióny tam jazdia osemdesiat a obmedzujú ma. "Ak skrátka vedie pozdĺž cesty cyklotrasa, máte ísť po nej. Koniec diskusie.

7. Koniec najvyššej dovolenej rychlosti

konec-nejvyssi-dovolene-rychlosti-600x400.jpgkonec-vsech-zakazu-600x400.jpg

S týmito značkami sa najčastejšie stretávame na koncoch dopravných obmedzení napríklad na diaľnici. Väčšinou sa jedná o dočasné obmedzenie na 80 km/h, niekde aj na 60 km/h (alebo samozrejme iné). Značka sa často používa aj na svetelných tabuliach s premenným značením, prípadne sa na konci obmedzenia stretneme s jednou značkou bez údaja rýchlosti, ktorá znamená koniec všetkých zákazov. Ruší tiež rýchlostné obmedzenia a spolu s ním ďalšie zákazy, napríklad zákaz predbiehania.

Všimli ste si, koľko ľudí pri takej značke zabúda akcelerovať? Niektorí vodiči ďalej pokračujú necelou osemdesiatkou, pekne usadení v ľavom pruhu. Keď už sa niekto rozhodne, že nemá silu ísť na prehľadnej a zjazdnej diaľnici rýchlejšie ako osemdesiat, mal by sa aspoň láskavo odpratať do pravého pruhu a neprekážať tým, ktorí nemajú problém sa po diaľnici pohybovať vyššou rýchlosťou, napríklad povolenou stotridsiatkou.

Napadajú vás ešte nejaké dopravné značky, ktorých význam vodiči nechápu, respektíve si ho vykladajú zle? Vaše tipy spolu s vysvetlením uvítame v komentároch pod článkom.

Test Range Rover Velar D300: Takto má vyzerať SUV

Test Range Rover Velar D300: Takto má vyzerať SUV

Range Rover Velar je aj napriek svojej istej nedokonalosti krásne auto. Takto by malo vyzerať a hlavne jazdiť každé SUV. Britská novinka stelesňuje mix pre vodiča zaujímavých jazdných vlastností, vysokej miery komfortu a zaujímavej dynamiky.

19. 12. 2017 | Dalibor Žák
Čo urobí viac oktánov s výkonom trojvalca 1.0 TSI? Toto

Čo urobí viac oktánov s výkonom trojvalca 1.0 TSI? Toto

S našou dlhodobo testovanou Fabiou sme sa zastavili na brzde. Namerané hodnoty rozhodne nepriniesli sklamanie. Zároveň sme vyskúšali, čo s parametrami motora urobí drahší benzín. Výrazný rozdiel nečakajte.

18. 12. 2017 | Dalibor Žák | 1 příspěvek
Ako je na tom šesťvalcová Kia Stinger s výkonom? O nedostatok koní sa nebojte

Ako je na tom šesťvalcová Kia Stinger s výkonom? O nedostatok koní sa nebojte

Kia Stinger je jednou z najzaujímavejších noviniek tohto roku. V rámci redakčného testu vrcholnej verzie GT sme zmerali aj reálny výkon dvakrát preplňovaného zážihového motora. Šesťvalcový Stinger sa zaradil k tým autám, ktoré na brzde vykázali vyššie ako udávané maximum.

6. 12. 2017 | Dalibor Žák

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY